استاد سالار (نور سیاه) استاد علوم غریبه، متافیزیک و جادوگر مراسمی

سایت استاد سالار (جادوگر مراسمی)، اولین سایت در زمینه جادو و جادوگری، علوم غریبه، ماوراء و متافیزیک به زبان فارسی

استاد سالار (نور سیاه) استاد علوم غریبه، متافیزیک و جادوگر مراسمی

سایت استاد سالار (جادوگر مراسمی)، اولین سایت در زمینه جادو و جادوگری، علوم غریبه، ماوراء و متافیزیک به زبان فارسی

استاد سالار (نور سیاه) استاد علوم غریبه، متافیزیک و جادوگر مراسمی

استاد سالار (نور سیاه) از بهترین های علوم غریبه و ماورا‌ در ایران است. این استاد گرانقدر تاکنون در رشته های مختلف علوم متافیزیک تلاش های بسیاری کرده است. به عقیده او عرفان واقعی در میان مردم درست زندگی کردن و به دنبال خطاهای زندگی نرفتن است. او ذات انسان را خدایی می داند و به همین دلیل بشر می تواند کار خدایی نماید. کتاب های غربی مورد تائید این استاد گرامی نیست زیرا او معتقد است آنها یک جن ضعیف احضار می کنند و آن را به بالاترین حد تبلیغ می نمایند. او آن ها را به آن حد از درجه نمی داند که بخواهند در این موارد نظر بدهند. او درباره کسانی که ایمانشان کامل است می گوید: چشم زخم، نفرین، طلسم و جادو بر آنان اثر نمی کند و نیز می گوید قدرت چشم زخم و نفرین قوی تر از سحر است.
استاد سالار به دلیل سوء استفاده از نامش هیچ مطلبی در اینترنت ندارد.
تنها شماره متعلق به استاد سالار فقط شماره زیر میباشد
09039435279

بایگانی

سالها گذشت و هزاران طلسم و هزاران جادو برای هزاران نفر در داخل و خارج کشور انجام دادیم. زمان به سرعت گذشت و باز هم به سرعت در حال گذر است..

در این صفحه به صورت رندوم تصاویر تعدادی از طلسمات و جادوهایی که طی این سالها انجام دادیم را برای کسانی که اولین بار است با ما آشنا میشوند قرار دادیم تا کارهای ما را مشاهده کنند و با کار ما آشنایی پیدا کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عارفان که جام حق نوشیده اند

رازها دانسته و پوشیده اند

هر که را اسرار کار آموختند

مهر کردند و دهانش دوختند